Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Golddrop

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1317 VIII 15 - wydanie przywileju przez Władysława Łokietka, na mocy którego Lublin zyskuje prawa prawo miejskie oparte na prawie magdeburskim; herbem miasta został wizerunek kozła wspinającego się na winną latorośl

1326 – pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła św. Trójcy na Wzgórzu Zamkowym

1341 I – II – najazd Tatarów na Lublin, zniszczenie miasta, zwycięstwo króla Kazimierza Wielkiego pod Lublinem

1342 I 25 – tzw. druga lokacja miasta. Dokument królewski o sprzedaży wójtostwa lubelskiego wójtowi Franczko z Moguncji. Wójt otrzymał dwie wsie podmiejskie – Bronowice i Konopnicę, pastwiska, monopole na młyny i łaźnie, dochody ze sklepów sukienniczych i żywnościowych, prawo do handlu drzewem w mieście

1342 – 1370 – obwarowanie miasta przez króla Kazimierza Wielkiego murami obronnymi z bramą Grodzką i Krakowską, furtami i basztami. Otoczony nimi obszar miał 7 ha powierzchni. Wzniesiono murowany zamek z gotycką kaplicą zamkową św. Trójcy na Wzgórzu Zamkowym

1351 – z Lublina wyrusza wielka wyprawa polsko – węgierska na Litwinów pod wodzą króla węgierskiego Ludwika

1358 VI – w Lublinie przebywa król Kazimierz

1358 VI 14 – król Kazimierz specjalnym dokumentem pozwala młynarzowi Mikołajowi na zbudowanie dwóch młynów na sadzawce królewskiej pod miastem i pod lubelskim zamkiem

1359 – dokument biskupa krakowskiego Bodzanty uznaje zniszczenie ziemi lubelskiej, sieciechowskiej i łukowskiej i zwalnia mieszkańców na 30 lat od płacenia dziesięciny biskupiej

1371 – królowa Elżbieta potwierdziła przywilej Władysława Łokietka, zwalniający mieszczan lubelskich od opłat celnych w całym państwie

1377 – pierwsze pisemne wzmianki o Radzie Miejskiej, pojawia się instytucja burmistrza z siedzibą w Ratuszu, wymieniani są rajcy lubelscy z tego okresu, prowadzone były księgi miejskie

1377 - przywilej Kazimierza Wielkiego pozwalający na osiedlanie się Żydów poza murami miasta

1383 IV 18 – król Władysław Łokietek wraz z bratem Skirgiełłą nadał kupcom z Lublina „kochanym naszym mieszczanom z Lublina” przywilej bezcłowego handlu na ziemiach litewskich

1386 II – król Jagiełło przybył na zjazd z panami polskimi, ostatni przed koronacją i małżeństwem z Jadwigą

1390 – pierwsze wzmianki o cerkwi prawosławnej w Lublinie

1392 – król Władysław Jagiełło nadał miastu prawo składu z 8-dniowym przymusem składowym oraz ustanowił 16 – dniowy doroczny jarmark Zielono Świątkowy (trwał 8 dni przed Zielonymi Świątkami i 8 dni po nich), kupcy przybywający na ten jarmark byli uwolnienie od cła

1396 – wymieniany pierwszy znany z imienia burmistrz – Szymon

1400 – Lublin nabył Konopnicę

1401 - najstarsza zachowana pieczęć miejska z wizerunkiem kozła

1405 – król Władysław Jagiełło przyznał Lublinowi i jego kupcom zwolnienie od wszelkich ceł, nakładanych na wiezione towary na całym obszarze państwa

1412 – 1426 – budowa kościoła Matki Bożej Zwycięskiej i klasztoru sióstr brygidek jako votum dziękczynne Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem

1413 – Lublin i Parczew miejscem zjazdów polskich i litewskich, przygotowujących unię Korony i Litwy w Horodle

1418 – z inicjatywy Władysława Jagiełły dekoracja kaplicy zamkowej freskami rusko – bizantyńskimi

1419 – budowa gotyckiego kościoła św. Ducha i szpitala przy Krakowskim Przedmieściu

1419 – założony został cech szewski, kuśnierski i czapniczy

1438 - założony został cech rzeźników, krawców i sukienników

1447 – pożar miasta

1448 – przywilej Kazimierza Jagiellończyka nadający Lublinowi prawo do organizowania czterech dorocznych jarmarków: 16-dniowy na święto Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego), 16-dniowy na Zielone Światki, 8-dniowy na święto Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) i 8-dniowy na święto Szymona i Judy (28 października) oraz zwolnił od opłaty cła kupców przybywających na pierwsze dwa jarmarki

1450 – przywilej królewski ustanawiający dla handlu ruskiego nową drogę ze Lwowa przez Hrubieszów, Krasnystaw, Lublin, Kazimierz, Radom na Wrocław i Poznań. Droga była dostępna dla wszystkich kupców, specjalną opiekę zapewniono kupcom lubelskim

2. połowa XV wieku - pierwsze wzmianki o obecności Żydów w Lublinie, osiedlających się na terenach wokół Wzgórza Zamkowego i Staromiejskiego

1453 – na mocy królewskiego przywileju duchowieństwo i szlachta nie miało prawa nabywania domów i placów na terenie miasta

1468 – miasto uzyskało przywilej tzw. strygeldu – prawo mierzenia i taksowania sukna przywożonego na jarmarki lubelskie

1470 – ławnik Maciej Szklarz zakupił wieś Ponikwodę z rąk duchownych za 60 grzywien

1471 – Kazimierz Jagiellończyk zezwolił na budowę wodociągów

1473 – 1476 - w Zamku Lubelskim mieszkają synowie Kazimierza Jagiellończyka wraz z Janem Długoszem i nauczycielem Kallimachem

1474 - Lublin decyzją Kazimierza Jagiellończyka stał się stolicą nowo powstałego województwa lubelskiego, wydzielonego z ziem województwa sandomierskiego. Pierwszym wojewodą lubelskim został Dobiesław Kmita z Wiśnicza, herbu Śreniawa. Herbem województwa został wizerunek skaczącego jelenia z koroną na szyi na czerwonym polu

1475 - założony został cech bednarzy

1482 – rajcy i mieszczanie lubelscy kupili za 100 grzywien wieś Ponikwodę od Elżbiety, córki mieszczanina lubelskiego Macieja Szklarza

1501 – rajcy i mieszczanie lubelscy kupili – od wójta lubelskiego Stanisława Morsztyna – wójtostwo lubelskie z wsią Bronowice

1504 – rada miejska za 2 400 florenów wykupiła wójtostwo dziedziczne wraz z jego majątkiem, dochodami, uprawnieniami sądowymi i administracyjnymi

1506 - zawarcie umowy z rurmistrzem Janem na budowę wodociągów doprowadzających wodę z rzeki Bystrzycy do publicznych ujęć w mieście

1506 I – III 18 – w Lublinie odbył się sejm

1520 – gotycki zamek na zlecenie Zygmunta I Starego został rozbudowany w stylu renesansowym

1521 – malarz królewski Błażej wykonał fragmenty ornamentyki wnętrz kaplicy zamkowej

1527 – król Zygmunt Stary dla zwiększenia dochodów miasta i użycia ich na cele obronne oraz dla zwiększenia obwarowania Lublina, zezwolił na wybudowanie nad Bystrzycą, pod miastem, blechu i szlifierni – miejsca na bielenie płótna na słońcu przez polewanie wodą oraz zakładu żelaznego, w którym szlifowano żelazo

1530 – prawdopodobnie, według projektów Bartłomieja Berecciego, wykonano prace na zewnątrz i wewnątrz zabudowań zamkowych

1530 – przebudowano kościół św. Michała Archanioła

1532 – nastąpiło przeniesienie sejmiku z Urzędowa do Lublina

1538 – Jan Faifer otrzymał przywilej królewski na wybudowanie papierni

1540 – odbudowano kamienicę przy Rynku 8 (zachował się fragment dawnego portyku)

1546 - założony został cech kowalski

1552 – prawdopodobnie przebudowano Ratusz Miejski

1522 – król Zygmunt August zezwolił rajcom lubelskim szynkować piwem przewoźnym w piwnicach pod ratuszem

1557 – wielki pożar Przedmieścia Krakowskiego, w czasie którego spalił się także kościół i klasztor Bernardynów

1558 - założony został cech tkacki

około 1560 – nastąpił rozwój masowego ruchu różnowierczego na terenie Lublina, który stał się jednym z głównych ośrodków ariańskich w kraju

1566 - założony został cech stolarski i złotniczy

1566 III 7 – 21 – w Lublinie odbył się sejm

1567 – powołanie w Lublinie Akademii Talmudycznej, wyższej uczelni żydowskiej. Jej rektora mianował król

Dodatkowe informacje