Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Golddrop
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1648 – najazd na Lublin wojsk Bohdana Chmielnickiego, na wieść o porażce wojsk koronnych pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami, nastąpiła panika i wyjazd wielu obcych kupców

1648 IX 30 – uchwała publiczna władz miejskich zakazała wydalania się z miasta i z przedmieść lubelskich pod karą konfiskaty całego majątku

1649 IV 11 – fundacja drugiego klasztoru karmelitanek bosych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP przy obecnej ul. Staszica (siostry te zwano „poczętkami”)

1649 - założony został cech szewski

1651 – ugoda zapewniła współudział pospólstwa w zarządzaniu miastem i kierowania jego gospodarką

1654

- założony został cech safianiczny

– król Jan Kazimierz otoczył opieką muzyków żydowskich, zezwalając im grać na wszystkich instrumentach w Lublinie, na przedmieściach i okolicy w celach zarobkowych

– epidemia zarazy

1655 VIII – miasto podjęło uchwałę o wystawieniu 100 pieszych żołnierzy i nocnej straży

1655 – najazd wojsk kozacko – moskiewskich, pobyt w Lublinie Kniazia Potiomkina i hetmana wojska zaporoskiego Wyhowskiego

1655 X 23 – Daniel Wyhowski w imieniu Chmielnickiego wydał dekret o zmianie ustroju miasta

1655 X 23 – wybrano władze miejskie według nowego porządku

1655 XI 26 – został przywrócony dawny Magistrat i wszyscy dawni urzędnicy

1656 II 21 – zajęcie Lublina przez wojska szwedzkie pod wodzą Karola Gustawa i ogromne zniszczenia miasta

1656 II 23 – władze miasta zaciągają pożyczkę na spłacenie kontrybucji szwedzkiej

1656 IV 9 – miasto zostało opanowane przez oddziały litewskie Pawła Sapiehy

1657 IV – przybycie załogi węgierskiej księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego

1658 – król Jan Kazimierz wziął w opiekę bursę muzyczną przy kolegium jezuitów

1659 – król Jan Kazimierz, w wyniku zniszczeń wojennych, zwalnia mieszkańców Lublina na 4 lata od płacenia podatków

1661 - założony został cech garncarski i garbarski

1663 – 1674 - budowa kościoła reformatów św. Kazimierza; obecnie budynki browarów lubelskich

1697 – 1800 - działalność zgromadzenia dominikanów obserwantów przy kościele św. Krzyża

1703 – przywilej Augusta II zrównujący Lublin z Krakowem, za wierność okazaną monarsze podczas jego walk z królem szwedzkim

1707 – epidemia zarazy

1714 - założenie seminarium duchownego

1719 – 1736 - budowa kościoła Przemienienia Pańskiego przy seminarium duchownym

1719 - pożar miasta; obraz nieznanego artysty przedstawiające to wydarzenie znajduje się w kościele dominikanów

lata 30. i 40. XVIII wieku - budowa kościoła św. Eliasza dla karmelitów trzewiczkowych na Czwartku

1731 – 1752 - budowa kościoła i klasztoru sióstr wizytek według projektu Jana Baya; obecnie Centrum Kultury

1748 - założony został cech kotlarski, blacharski i konwisarski

1781 – goszczący przejazdem przez Lublin król Stanisław August utknął karocą w błocie przed kościołem św. Ducha, dopiero sprowadzone woły wyratowały króla z opresji

1781 II 10 – król Stanisław August Poniatowski potwierdza statut konfraterni muzycznej w Lublinie, wydany w roku 1780 przez radę miasta Lublina, i zezwala na uprawianie muzyki w mieście i okolicy przez Józefa Mikłaszewicza, seniora muzyków lubelskich, który otrzymał tytuł kapelmistrza kolegium muzycznego przy kościele św. Michała w Lublinie

1781 V 8 - rozpoczęła działalność komisja Dobrego Porządku (Boni Ordinis), pod kierownictwem wojewody Kajetana Hryniewieckiego mająca na celu odbudowę i uporządkowanie miasta

1784 V 11 – Komisja Boni Ordinis uchwaliła przepisy porządkowe obowiązujące w mieście Lublinie

1784 VIII 25 - zgoda króla Stanisława Augusta na budowę kościoła ewangelicko – augsburskiego dla lubelskich wyznawców ewangelizmu; budowa trwała w latach 1785 – 1788

1784 – do Lublina przybył zespół teatralny, który urządził prowizoryczny budynek teatralny na Korcach (obecnie ulica Królewska)

1785 - przebudowa Bramy Grodzkiej według projektu Dominika Merliniego

1790 - budowa cerkwi greko – katolickiej przy ul. Zielonej; obecnie kościół św. Jozafata

1791 VIII 3

– realizując Konstytucję 3 maja wprowadzono język polski do urzędowania

– zniesione zostały jurydyki lubelskie, między innymi: Podzamcze, Kalinowszczyzna, Sierakowszczyzna, Czwartek, Białkowska Góra

1792 III 10 – Lublin ustanowiony siedzibą sądu apelacyjnego miast wolnych Rzeczypospolitej

1792 IV 7 - 14 – na podstawie Konstytucji 3 Maja przeprowadzono wybory władz miejskich, zgodnie z prawem o miastach królewskich. Prezydentem Lublina został Franciszek Teodor Gretz-Gruell

1792 VIII 15 – Gretz-Gruell wraz z całym Magistratem ustąpił ze stanowiska prezydenta

1792 XII – dokonano nowej elekcji władz miejskich, prezydentem został Michał Lamprecht

 

Dodatkowe informacje