Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Golddrop

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1795 – 1809 - Lublin pod zaborem austriackim

1803 – na przedmieściu Korce spłonął kościół i klasztor Karmelitów Bosych (obecnie Nowy Ratusz)

1805 IX 23 – została utworzona diecezja lubelska

1809 – 1815 – Lublin znalazł się w Księstwie Warszawskim

1809 – miasto wyzwoliły wojska księcia Józefa Poniatowskiego, Lublin włączony został do Księstwa Warszawskiego

1811 - powołanie loży masońskiej „Wolność Odzyskana” z inicjatywy gen. Ludwika Kamienieckiego

1812 – 1813 – siedziba Departamentu i Tymczasowego Rządu Galicji

1815 - na mocy ustaleń Kongresu Wiedeńskiego Lublin znalazł się w granicach Królestwa Polskiego podporządkowanego carskiej Rosji, został stolicą województwa

1815 - powołanie Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności

1822 – 1823 - budowa pierwszego w Lublinie, a drugiego w Polsce po Krakowie teatru według projektu Łukasza Rodakiewicza

1823 – 1826 - odbudowa zamku w stylu neogotyckim z przeznaczeniem na więzienie według projektu Jana Stompfa

1826 - budowa nowego ratusza przy placu Łokietka według projektu Aleksandra Groffe

1826 - widok Lublina na obrazie „Wjazd gen. Zajączka do Lublina” Filipa Dombecka, przechowywany obecnie w ratuszu

1830 XII 5 – w Lublinie ukazał się pierwszy numer dziennika „Kurier Lubelski”

1831 – Lublin został stolicą guberni lubelskiej, w korespondencji urzędowej wprowadzono język rosyjski

1835 - powstanie wytwórni maszyn i urządzeń rolniczych Jana Douglasa i Andrzeja Kedyslie

1837 - założenie Ogrodu Saskiego z inicjatywy Feliksa Łodzi – Bieczyńskiego

1844 - utworzenie przez Karola Rudolfa Vettera w budynkach poreformackich browaru; rozpoczęcie produkcji pierwszego ciemnego piwa na Lubelszczyźnie

1845 – Rząd Gubernialny Lubelski udzielił Dawidowi Bairdowi, Szkotowi, pozwolenia na założenie fabryki maszyn rolniczych

1859 – 1861 - budowa pałacu gubernialnego przy placu Litewskim

1860 - powstanie fabryki kotłów parowych Alberta Plage przy ul. Miedzianej, przekształconej później w fabrykę samolotów i karoserii samochodowych

1861 - budowa gmachu poczty przy Krakowskim Przedmieściu, rozbudowa w latach 20. XX wieku według projektu Bohdana Kelles – Krause i Jerzego Siennickiego

1861 – w mieście odbywały się manifestacje patriotyczne z udziałem młodzieży. Po wprowadzeniu jesienią stanu wojennego nastąpiły masowe aresztowania

1863 – udział mieszkańców Lublina w powstaniu listopadowym

1869 - Jan Matejko maluje obraz „Unia Lubelska” z okazji 300-nej rocznicy uchwalenia unii polsko – litewskiej; od 1957 roku dzieło to znajduje się w Muzeum Zamkowym jako depozyt przekazany przez Muzeum Narodowe w Warszawie

1874 - budowa soboru prawosławnego na placu Litewskim według projektu gen. Chlebnikowa; rozbiórka w latach 20. XX w.

1877 - uruchomienie linii kolejowej „Nadwiślańska” łączącej Lublin z Warszawą i Kowlem; początek dużego rozwoju gospodarczego miasta

1898 - powołanie Towarzystwa Muzycznego, działającego do dziś pod im. Henryka Wieniawskiego

1898 – 1900 – budowa wodociągów, ujęć wody ze studzien artezyjskich, stacji pomp i budowa wieży ciśnień na placu Wolności

1899 – 1900 - budowa gmachu Kasy Przemysłowców Lubelskich według projektu Gustawa Landau; obecnie hotel Lublinianka

1900 - utworzenie zakładów mechanicznych Plage & Laśkiewicz na Bronowicach produkujących samoloty

1901 – w Lublinie odbyły się dwie wystawy: Rolniczo-Przemysłowa oraz Sztuki Starożytnej

1906 – 1907 - powołanie przez rodzinę Vetterów nowoczesnej Szkoły Zgromadzenia Kupców przy ul. Bernardyńskiej z wykładowym językiem polskim; obecnie Zespół Szkół im. Juliusza i Augusta Vetterów

1905 – strajki robotników w fabrykach lubelskich: Wolskiego, Mortiza i Plagego. Do strajków przyłączyła się postępowa inteligencja oraz młodzież szkolna, żądająca polskiej szkoły

1906 - otwarcie Muzeum Lubelskiego

1907 V 26 - otwarcie Biblioteki Lubelskiej im. Hieronima Łopacińskiego w zabudowaniach klasztoru podominikańskiego; obecnie Wojewódzka Biblioteka Publiczna

1910 – 1911 - budowa secesyjnego gmachu Gimnazjum Męskiego im. Stefana Batorego przy ul. Ewangelickiej; obecnie Collegium Iuridicum KUL

1913 – działalność handlową rozpoczęło Lubelskie Stowarzyszenie Spożywców. Jego organizatorami byli Jan Hempel i jego siostra Wanda Poplewska

1914 – rozpoczęło działalność towarzystwo „Muzeum Lubelskie”

1915 VII 30 – po ewakuacji władz carskich, miasto zajęły wojska niemiecko-austriackie, były wśród nich oddziały Legionów Polskich

1915 VIII 2 - wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie

1915 IX 30 – powstało Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamojskiego

1916 - odsłonięcie pomnika Konstytucji 3-go Maja na placu Litewskim w 125. rocznicę jej uchwalenia

Dodatkowe informacje