Dzisiejsza data:

Przystanek 4. Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP i Klasztor Karmelitanek

           Kompleks został ufundowany przez Zofię z Tęczyńskich Daniłłowiczową i jej męża, podskarbiego wielkiego koronnego Jana Mikołaja Daniłłowicza w 1644, jednak konsekracji dokonano dopiero w 1721 roku. Uwagę zwraca bogato dekorowana fasada, w szczycie której umieszczono datę ukończenia budowy 1696. Wewnątrz znajduje się złocony ołtarz główny z XVIII–wiecznym przedstawieniem Niepokalanego Poczęcia NMP w otoczeniu figur świętych, XVII–wieczne oleodruki z Drogą Krzyżową, późnogotycki krzyż oraz późnobarokowa grupa Deezis w łuku tęczowym.

           W 1807 do karmelitanek zwanych Poczętkami dołączyły Józefatki z kościoła św. Józefa. Po kasacie zakonu z 1826 kompleks klasztorny przejęły szarytki, zakładając tam szpital i przytułek. Obecnie w dawnym klasztorze mieści się Państwowy Szpital Kliniczny nr 1.

Grafika losowa