Dzisiejsza data:

SZLAK WIELOKULTUROWY

kolor zielony, 12 przystanków,

czas zwiedzania około 3 – 4 godziny,

otwarty w 2002 roku.

           Od początku założenia Lublin odznaczał się, z racji swojego położenia przy granicy wschodniej i zachodniej cywilizacji chrześcijańskiej, wielokulturowością. Podróżujący przez Lubelszczyznę szlakami handlowymi sprawiali, że miasto tętniło życiem i obfitowało w różne religie i obce języki. W społeczeństwo na przestrzeni wieków wtapiali się Rusini, Niemcy, Żydzi, Anglicy, Francuzi, Szkoci, Grecy i Ormianie. W okresie odrodzenia do Lublina przybywali z Włoch mistrzowie budowlani i architekci, o obecności których świadczą do dziś kościoły w tzw. typie renesansu lubelskiego. Przełom XVII i XVIII wieku to czas, kiedy zanotowano największy rozkwit społeczności Rusinów, którzy osiedlając się tu wybudowali również cerkiew prawosławną. Duży odsetek ludności stanowili protestanci, którzy nie tylko w ogromniej mierze przyczynili się do rozwoju przemysłu na przełomie XIX i XX wieku, ale byli również znanymi społecznikami i filantropami, zasłużonymi dla kultury i szkolnictwa.

           Szlak wielokulturowy ma na celu poznanie najważniejszych miejsc i obiektów świadczących o istnieniu na terenie jednego miasta wielu różnych społeczności. Ślady ich obecności świadczą o dawnej otwartości mieszkańców miasta, tolerancji wobec innych religii i pochodzenia, której dziś we współczesnej Europie często brakuje.

Zobacz mapę

Grafika losowa