Dzisiejsza data:

Przystanek 15. Pomnik Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL

           W 1983 na dziedzińcu KUL stanął jeden z najbardziej rozpoznawalnych pomników papieskich w Polsce, autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza. Scena przedstawiona w monumencie odwzorowuje moment tzw. Homagium, czyli tradycyjnego pokłonu kardynałów przed nowo wybranym papieżem, która w rzeczywistości miała miejsce 22 października 1978 podczas pierwszej audiencji dla Polaków. Pomnik stał się niejako symbolem uniwersytetu, z którym związani byli dwaj wielcy Polacy. Ks. Stefan Wyszyński studiował na KUL-u w latach 1925–1929, uzyskując następnie stopień doktorski. Pełniąc obowiązki ordynariusza diecezji lubelskiej w latach 1946–1948, był również kanclerzem uczelni. Ks. Kardynał Karol Wojtyła przez 24 lata przyjeżdżał z Krakowa na wykłady ze studentami w katedrze Etyki w latach 1954–1978, do momentu wyboru na papieża. 9 czerwca 1987 złożył całodniową wizytę papieską w Lublinie, odwiedzając także KUL.

Grafika losowa