Dzisiejsza data:

Przystanek 3. Ul. Grodzka 24 - stancja Józefa Ignacego Kraszewskiego

           W kamienicy przy ul. Grodzkiej 24 w latach 1826–1827 mieszkał jako uczeń Lubelskiej Szkoły Wojewódzkiej przyszły pisarz i autor powieści historycznych i baśniowych, Józef Ignacy Kraszewski, wynajmując stancję u profesora matematyki Franciszka Ostrowskiego.

           Po remoncie budynku wykonanego w ramach renowacji całego Starego Miasta w 1954 na fasadzie wykonano sgraffito z portretem pisarza, upamiętniające jego pobyt w Lublinie.

Grafika losowa