Dzisiejsza data:

Dworek Gałeckich 

ul. Konstantynów 1

           Na południowy zachód od centrum miasta znajduje się dzielnica zwana Poczekajką. Dawniej był to folwark Konstantynów, wydzielony w 1859 z zachodniej części dóbr Rury Jezuickie, a od 1880 należący do lubelskiego kupca i uczestnika powstania styczniowego Władysława Gałeckiego. Nowy właściciel zbudował na tym terenie drewniany dworek z budynkami folwarcznymi, które po jego śmierci przeszły na własność dzieci: Eugenii z Gałeckich Strużyńskiej i Tadeusza Gałeckiego (posługującego się pseudonimem Andrzej Strug, wziętym od nazwiska woźnicy w folwarku), znanego pisarza i żołnierza Legionów Polskich. Niebawem Konstantynów został sprzedany Kwirynowi Sobieszczańskiemu, a w 1914 podzielony pomiędzy jego spadkobierców. Do 1948 dworek znajdował się w rękach jednej z nich, Zofii Żulińskiej, lecz większość zabudowań została spalona podczas II wojny światowej. Po wojnie część dawnego folwarku z dworem, pomieszczeniami gospodarczymi, parkiem, ogrodem warzywnym i owocowym trafiła na własność KUL (około 15 ha). Z czasem uniwersytet wykupił pozostałe grunty. Jesienią 1948 w zniszczonym dworku zamieszkały pierwsze studentki, przeniesione na początku lat 50. do nowych domów akademickich. Do 1956 w drewnianym budynku funkcjonowała jeszcze kaplica uniwersytecka. W latach 70. gruntownie przebudowano zruinowany dworek Gałeckich, wymieniając większość drewnianych elementów konstrukcyjnych.

            Obecnie odbudowany i odnowiony dworek, nazywany Staropolskim, pełni funkcje konferencyjne i hotelowe dla KUL. Drewniany budynek o konstrukcji zrębowej osadzony jest na ceglano – kamiennej podmurówce na planie prostokąta z ryzalitami po bokach. Otynkowane i oszalowane ściany na podkładzie trzcinowym przekrywa dach łamany polski z lukarnami.  Dominantę frontowej, wschodniej fasady stanowi duży dwukondygnacyjny ganek przekryty dwuspadowym dachem z trójkątnym naczółkiem, z czterema kolumnami na każdej kondygnacji. W zachodniej elewacji umieszczono na osi taras ze schodami oraz dużą facjatę z dwoma oknami.

                                                              Opracowała Aleksandra Szymula

Grafika losowa