Dzisiejsza data:

 Bibliografia

Wyszkowski M., Dom Żołnierza im. Józefa Piłsudskiego, „Zoom. Lubelski Informator Kulturalny”, Lublin 20014, nr 11

Danczowska H., Dom Żołnierza Polskiego im. Marszałka J. Piłsudskiego 1924 – 33, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, Lublin 2004, nr 2

Denys M., Lublin między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-39, Łódź 2010

Grafika losowa