Dzisiejsza data:

 Architektura

           Obecny wygląd jest wynikiem rozbudowy przeprowadzonej zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Do istniejącego wówczas małego domku dobudowano od wschodu niewielki parterowy pawilon, włączając go w granice ogrodzenia. Od tego czasu bryłę budynku stanowią dwie części: wyższa w kształcie wieży na planie kwadratu oraz niższy pawilon na planie prostokąta, kryty dwuspadowym dachem, przylegający do sąsiedniej kamienicy. W wieży umieszczono dwa otwory: wejściowy od strony zachodniej przy bramie do ogrodu oraz ostrołukowe okno od południa. Narożniki otrzymały szkarpy ze ślepymi ostrołukowymi blendami przechodzące powyżej zwieńczenia w smukłe sterczyny z blaszanymi hełmami w kształcie ostrosłupów. Dekorację ścian stanowią ostrołukowe fryzy arkadkowe oraz zwieńczenie w postaci krenelaża. Pawilon posiada dwa prostokątne okna od południa. Podział pionowy elewacji wyznaczają dwa zdwojone pilastry zwieńczone sterczynami, umieszczone pomiędzy oknami oraz na wschodnim skraju ściany (pozostałość po słupach ogrodzenia). Dekoracją poziomą pawilonu jest krenelażowy fryz powyżej okien.

           Analogiczną szatę architektoniczną miała również główna brama do ogrodu z murowanymi  słupami zwieńczonymi sterczynami i latarenkami, zrekonstruowana w ostatnich latach.

           Po wojnie domek zaadaptowano na cukiernię, a następnie na małą kawiarnię i pizzerię, z wejściem od strony ulicy. Po ostatnim remoncie przywrócono pierwotne wejście od strony ogrodu.

Grafika losowa