Dzisiejsza data:

 Bibliografia

Żywicki J., Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998

Wyszkowski M., Neogotycki domek dozorcy, „Zoom. Lubelski Informator Kulturalny” Lublin 2005, nr 1

Grafika losowa