Dzisiejsza data:

Architektura

           Budynek został założony na planie wydłużonego prostokąta z dwoma skrzydłami przylegającymi do tylnej elewacji: większym od południa i mniejszym od północy. Dwudziestoosiową fasadę, boniowaną do połowy wysokości parteru i ceglaną powyżej, zaakcentowano dwoma ryzalitami, w których umieszczono po trzy osie okien oraz wejścia do budynku. Główne wejście po schodkach do hallu na parterze ze sklepieniem i sześcioma jońskimi kolumnami znajduje się w północnym, oszkarpowanym ryzalicie po lewej stronie fasady.. Półkoliście zamknięty otwór wejściowy ujęty został w profilowaną archiwoltę oraz bogato zdobiony portal. Na cokołach i dwóch kolumnach o częściowo żłobkowanych trzonach i kompozytowych głowicach znajduje się belkowanie oraz balkon na dekoracyjnych konsolkach z kamienną tralkową balustradą. Na wysokości pierwszego i drugiego piętra umieszczono duże wielodzielne okna. Na uwagę zasługuje dekoracja ścian ryzalitu: pomiędzy piętrami cementowe prostokątne płyciny zakończone u dołu formą przypominającą lambrekiny, nad oknami drugiego piętra cementowe odcinkowe łuki ze zwornikami oraz płyciny zakończone od góry motywem trójliścia. Powyżej umieszczono dwa półkoliście zamknięte okienka a sam szczyt ryzalitu wieńczy pseudogotycka ażurowa wimperga z cegieł. Drugi z ryzalitów jest opracowany skromniej, chociaż posiada analogiczną wimpergę w szczycie. Drzwi wejściowe obniżone nieco w stosunku do poziomu ulicy prowadzą do przyziemia budynku. Wejście ujęte jest w profilowaną archiwoltę zwieńczoną zwornikiem oraz dwa wąskie profilowane pilastry z kostkowymi głowicami, podtrzymującymi belkę nakrytą dachówkami. Okna tego ryzalitu oraz pozostałe okna fasady są jednakowe: prostokątne lub zakończone odcinkiem łuku. Okna przyziemia posiadają cementowe zworniki, nad oknami parteru umieszczono malowane na biało odcinkowe opaski okienne ze zwornikami, zaś między pierwszym a drugim piętrem, analogiczne jak w północnym ryzalicie, cementowe płyciny z lambrekinami. Nad oknami drugiego piętra widoczny jest pas odcinkowych nadokienników ze zwornikami. Całość wieńczy arkadkowy gzyms koronujący. W środkowej części fasady widoczne są także dwa rzeźbione w kamieniu dekoracyjne rzygacze do odprowadzania wody deszczowej. Elewacja od strony północnej została opracowana analogicznie i otrzymała ryzalit z takim samym zwieńczeniem jak dwa pozostałe w fasadzie.

 

Grafika losowa