Dzisiejsza data:

Dzień dzisiejszy

           Wnętrze zostało dostosowane do potrzeb uczelni i wyremontowane, nie posiada żadnych dekoracji architektonicznych. Zachowano dwutraktowy układ z korytarzem po środku i klatką schodową w ryzalicie od wschodu. Na parterze znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone wychowankom Szkoły Lubelskiej poległym w walkach o niepodległość w latach 1914-1920 oraz ku czci ppor. Jana Bołbotta, absolwenta KUL, poległego w 1939 wraz z 50 żołnierzami podczas walk z Armią Radziecką w obronie Polski na fortyfikacjach granicznych Tynne w rejonie Sarn. Ostatnia modernizacja nadała wnętrzu skromny i nowoczesny wygląd.

Grafika losowa