Dzisiejsza data:

Grodzka Nr 4

kamienica murowana

           Została wzniesiona w XVI wieku, przebudowana po pożarze Lublina z 1575 roku, kiedy została tak zniszczona, że zostały tylko piwnice, rozbudowana w początkach XVIII wieku i w 2 połowie XIX wieku. Następnie rozbudowana w 1926 roku, zniszczona podczas działań wojennych w latach 1939–1944, leżała bowiem na terenie getta, została rozebrana, potem zrekonstruowana w 1954 roku.

           Przed 1574 właścicielem kamienicy był Andrzej Kozak, na przełomie XIX i XX wieku należała do Forszteterów, przed II wojną światową właścicielem był Rubin Wajsmarder, syn Borucha.

źródła:

Henryk Gawarecki, Czesław Gawdzik, Ulicami Lublina, Lublin

Irena Kowalczyk, Zwiedzamy Lublin przewodnik, Lublin 2011

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/grodzka-4-w-lublinie/, wydanie z 25.09.2020

Grafika losowa