Dzisiejsza data:

POMNIK PIOTRA CURIE I MARII SKŁODOWSKIEJ–CURIE

w pobliżu Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4

           Na przedłużeniu ul. Obywatelskiej, przed Gmachem Collegium Pathologicum znajduje się jedno z niewielu zachowanych do dziś dzieł rzeźbiarki Anny Ślesińskiej – pomnik małżonków Curie, pierwotnie ustawiony przed głównym wejściem do budynku szpitala. Powstał z okazji 20. rocznicy założenia uczelni, z inicjatywy senatu UMCS. Brakuje dokładnych informacji na temat dokładnej daty jego powstania i odsłonięcia, przyjmuje się jednak odpowiednio połowę 1963 i połowę 1964 (szpital został oficjalnie oddany do użytku 22 lipca 1964 roku).

           Przez wiele lat pomnik autorstwa znakomitej rzeźbiarki, znanej na Zachodzie i aktywnej na wielu artystycznych polach stał zapomniany, zdegradowany do funkcji rzeźby plenerowej, źle eksponowanej i częściowo zniszczonej w niejasnych okolicznościach. Ślesińska w piaskowcu utrwaliła postacie małżonków Curie: siedzącą na ławce Marię i stojącego obok Piotra, ustawionych asymetrycznie w stosunku do prostokątnego cokołu. Pomimo zastosowania uproszczonych, syntetycznych kształtów, postacie posiadają cechy realistyczne i charakterystyczne dla nich, jak np. typowe dla Marii Skłodowskiej uczesanie w formie koka.

            W 2009 zapomniana rzeźba doczekała się rewaloryzacji: brakującą sporą część figury Piotra Curie uzupełnił rzeźbiarz Leszek Rymczuk. Całość oczyszczono z nalotów i zabrudzeń, podwyższono cokół, a w jego dolnej części umieszczono tabliczkę z brązu z napisem:

POMNIK MARII SKŁODOWSKIEJ–CURIE I PIOTRA CURIE

AUTORSTWA ALINY ŚLESIEŃSKIEJ WZNIESIONY W 1964 R.

REKONSTRUKCJĘ POMNIKA Z OKAZJI

45–LECIA POWSTANIA SZPITALA KLINICZNEGO NR 4 W LUBLINIE

WSPARLI

KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICZA W TARNOWIE

I MOSTOSTAL WARSZAWA

WYKONALI: W. MENDZELEWSKI I L. RYMCZUK

WRZESIEŃ 2009

           Pomnik ustawiono w bardziej reprezentacyjnym miejscu, przy południowo–wschodnim narożniku głównego kompleksu szpitalnego.

BIBLIOGRAFIA:

  • Ożóg K. S., Pomniki Lublina, Lublin 2014

  • Bielesz M., Ślad tajemniczej rzeźbiarki, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2009, nr 188, s. 2

  • Luciński S., Gdzie się podział Piotr Curie?, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2007, nr 47, s. 5

Grafika losowa