Dzisiejsza data:

KAPLICZKA ŚW. FLORIANA

           Ze względu na brak informacji źródłowych trudno stwierdzić, kiedy dokładnie, i z jakiego powodu powstała na terenie parafii NMP Wspomożenia Wiernych, przy zbiegu ulic Kalinowszczyzna i Floriańska niewielka kapliczka poświęcona patronowi strażaków, św. Florianowi.

          

          Murowany i otynkowany obiekt został wybudowany prawdopodobnie po 1852 roku i jest jednym z niewielu zachowanych tego typu do dziś na terenie miasta. Ośmioboczną kapliczkę posadowiono na okrągłym cokole i przekryto niskim daszkiem namiotowym z krzyżem na kuli. Dość wysoką i smukła budowlę przełamano poziomymi gzymsami, dzieląc ją na trzy kondygnację; między pierwszą a drugą zastosowano mniejszy, prosty, zaokrąglony gzyms, zaś wyżej – rozbudowany, profilowany, z daszkiem okapowym.

                                            

           Kapliczka została odrestaurowana w roku 2002 dzięki wsparciu parafian i lubelskich strażaków. W dolnej części widnieje tablica z inskrypcją:

           ŚWIĘTY FLORIANIE / MÓDL SIĘ ZA NAMI / PARAFIANIE / I / STRAŻACY / 8.06.2002

          Według dokumentacji znajdującej się w posiadaniu Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Lublinie, pierwotny tekst był inny:

ŚWIĘTY FLORIANIE OD OGNIA PATRONIE

KTÓRYŚ CUDEM SŁYNĄŁ W KAŻDEJ ŚWIATA STRONIE

PRZEBŁAGAJ BOGA, O TO CIĘ PROSIMY

NIECH NAGŁĄ ŚMIERCIĄ NIGDY NIE GINIEMY

DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 1852 R.

           Powyżej znajduje się drewniana płaskorzeźba z wizerunkiem św. Floriana gaszącego płonący budynek wodą z cebrzyka, autorstwa strażaka – ochotnika z Woli Uhruskiej Czesława Szczęcha – replika glinianej, skradzionej w latach 90. XX wieku. W szczycie w niszy z arkadowymi łukami widoczna jest współczesna figura Matki Bożej.

źródła:

Grafika losowa