Dzisiejsza data:

 Dzwonnica

           Od wschodu do kościoła przylega dzwonnica z arkadowymi otworami w górnej części  oraz wygiętymi pilastrami, charakterystycznymi dla kręgu Fontany.

dzwonnicaDzwonnica kościoła św. Eliasza

 

Grafika losowa