Dzisiejsza data:

 Wyposażenie kościoła

           Do wyposażenia kościoła należy ołtarz główny w stylu rokokowym, wykonany w latach 1742 - 1759, którego zasadniczą część stanowią kolumny wspierające bogate falowane belkowanie. W środkowej części ołtarza znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, umieszczony tam po powrocie karmelitów w 1969, w otoczeniu dwóch figur papieży: św. Telesfora po lewej stronie i św. Sykstusa I lub Dionizego po prawej, z charakterystycznymi tiarami u ich stóp. W górnej części widoczna jest rzeźba św. Eliasza w wozie zaprzężonym w konia w otoczeniu figur św. Piotra i Pawła. Całość wieńczy malowidło w eliptycznej złoconej ramie ze sceną Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Według kronik kościelnych, w okresie dwudziestolecia międzywojennego w środkowej części znajdował się podwójny obraz św. Jana Bożego z XVIII wieku i św. Wincentego a Paulo z 1876, namalowany na płótnie, a sam ołtarz miał kolor zielony ze złoceniami. Swój obecny wygląd ołtarz zyskał po II wojnie światowej, kiedy przemalowano go na biało i wykonano tabernakulum z przedstawieniem św. Eliasza.

Ołtarz główny

           W lewej nawie kościoła znajduje się ołtarz z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego, drugi z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W prawej nawie stoi ołtarz z obrazem MB Częstochowskiej  i drugi z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus z 1684 roku.

           We wnętrzu kościoła warto również zwrócić uwagę na rokokowo – klasycystyczne stalle z około 1800 w prezbiterium, rokokową ambonę z baldachimem z rzeźbami czterech Ewangelistów – Jana, Marka, Łukasza i Mateusza z ich atrybutami (2. połowa XVIII wieku) oraz organy pochodzące z 2. połowy XVIII wieku, na chórze muzycznym. W zakrystii umieszczono dwie dębowe komody z końca XVIII wieku.

 

Grafika losowa