Dzisiejsza data:

Wzgórze Grodzisko

Jest to niewielkie wzgórze o nieregularnym kształcie, otoczone XVII wiecznym murem, zamieszkałe już od VI wieku. 

Leży w trójkącie ulic: Kalinowszczyzny, Floriańskiej i Siennej.

Położone jest na wschód od Wzgórza Zamkowego, otoczone rozlewiskami rzek Czerniejówki i Czachówki broniło dostępu do Lublina od wschodniej strony, stojąc na straży przeprawy na Bystrzycy.

Prace archeologiczne potwierdziły ślady istnienia grodu w postaci śladów półziemiankowej chaty, pieca i ruin wału obronnego usypanego z ziemi, drewna i kamieni.

 Kalendarium

VI – IX wiek – istniała tu osada, a później gród o powierzchni 1,5 ha

X – XIII wiek – gród spełniał rolę wczesno średniowiecznej warowni

1502 i 1508 – pojawiły się wzmianki o istnieniu Grodziska przy okazji wydzierżawienia przez starostę lubelskiego części gruntu na terenie Grodziska pod cmentarz żydowski

XVI i XVII wiek – do tych czasów używano jeszcze nazwy Grodzisko

Grafika losowa