Dzisiejsza data:

Wzgórze Staromiejskie

Miejsce wczesnośredniowiecznej osady odznaczającej się naturalnym walorami obronnymi.

Cypel na którym leżała osada gwałtownie opadał we wszystkich kierunkach z wyjątkiem południowego zachodu, gdzie łączył się z płaskowyżem.

            Wzgórze położone jest między ulicami: Podwale, Królewska, Lubartowska (dawna Nowa), Kowalska i Plac Zamkowy. Ulicą Zamkową połączone jest ze Wzgórzem Zamkowym.

           Osada rozwijała się wzdłuż głównej trasy komunikacyjnej przebiegającej z północnego wschodu na południowy zachód (obecnie ulic Grodzka – Bramowa).

            Charakter miejski osady wzmocniło osadzenie dominikanów i zbudowanie kościoła św. Michała Archanioła, stała się też miejscem, gdzie osiedlali się kupcy i rzemieślnicy, a swoje siedziby wznosili duchowni, rycerstwo i urzędnicy kasztelańscy.

           Obecnie Wzgórze Staromiejskie należy do jednego z kilku najcenniejszych zachowanych zespołów miejskich w Polsce.

           Do najważniejszych zabytków należą: Brama Grodzka, Brama Krakowska, zespół kościelno–klasztorny oo. Dominikanów, układ urbanistyczny i renesansowe kamieniczki wraz z Ratuszem.

 Kalendarium

 1230 – pojawienie się zakonu Dominikanów

1253 – założenie klasztoru, którego pierwotne zabudowania były drewniane

1282 – zbudowanie kościoła św. Michała Archanioła

Grafika losowa