Dzisiejsza data:

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego

Plac Litewski (nieistniejąca)

           Obecnie wśród zabudowy sakralnej Lublina jest kilka świątyń innego wyznania niż rzymskokatolickie: kościół ewangelicko–augsburski pod wezwaniem św. Trójcy, starokatolicki kościół mariawitów, polskokatolicki kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej oraz cerkwie prawosławne. Tych ostatnich jest w mieście trzy: najbardziej znana i najstarsza cerkiew Przemienienia Pańskiego przy ul. Ruskiej, cerkiew Siedmiu Niewiast Niosących Wonności do Grobu Pańskiego na cmentarzu przy ul. Lipowej oraz drewniana cerkiew na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.

Grafika losowa