Dzisiejsza data:

Architektura

           Jednonawowa cerkiew założona na planie kwadratu otrzymała wieżę – dzwonnicę od zachodu, parterowy babiniec na rzucie prostokąta sklepiony krzyżowo i przekryty dachem dwuspadowym oraz prezbiterium zakończone półkolistą absydą. Dominantę stanowiła czterokondygnacyjna wieża o wysokości 43 m. Dolna, najwyższa część ze sklepionym lunetowo przedsionkiem była czworoboczna, dwie kolejne ośmioboczne, zaś najwyższa kondygnacja, gdzie znajdowały się dzwony – cylindryczna, nakryta cebulastą kopułą. Druga, analogiczna w formie lecz o wiele większa kopuła znajdowała się nad nawą, na skrzyżowaniu ramion krzyża greckiego wyznaczonego przez filary. Cztery najmniejsze kopulaste wieżyczki umieszczono na narożnikach nawy. Kopuły wykonano w konstrukcji drewnianej krytej blachą cynkową, ze złoconymi krzyżami prawosławnymi w zwieńczeniach.

Grafika losowa