Dzisiejsza data:

Epilog

           Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublinie została tytularną siedzibą biskupów prawosławnych w nowopowstałej diecezji prawosławnej warszawsko – chełmskiej, którzy do tej pory rezydowali w Chełmie.

           Rosjanie opuścili Lublin w 1915, pozostawiając po swej obecności wiele śladów. Przez dziewięć kolejnych lat ten znienawidzony symbol carskiej niewoli, jakim był sobór na placu Litewskim, użytkowało wojsko polskie jako kościół garnizonowy. W latach 1924–1926 został on rozebrany, a odzyskane materiały budowlane przeznaczono na budowę Domu Żołnierza, znajdującego się do dziś przy ul. Żwirki i Wigury.

           Dziś po soborze na placu Litewskim nie ma śladu. O jego istnieniu przypominają tylko zachowane w archiwach oraz publikowane w literaturze fotografie i pocztówki. Niewielu mieszkańców jednak wie, że pod powierzchnią placu w dalszym ciągu znajdują się fundamenty cerkwi wraz z kamieniem węgielnym.

Grafika losowa