Dzisiejsza data:

 Bibliografia 

Denys M., Krótkie dzieje wielkiego soboru, „Dziennik Wschodni”, 3.12.2004

Gawarecki H., O dawnym Lublinie, Lublin 1974

Rożek A., Sobór p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublinie. Próba monografii, Lublin 2000

Sierpiński S. Z., Obraz miasta Lublina, Warszawa 1839 (reprint Lublin 2002 )

Wyszkowska H., Kościoły różnych wyznań w Lublinie (cz. 2.). Lubelskie cerkwie prawosławne, „Zoom. Lubelski informator kulturalny” 2009, nr 3

Grafika losowa