Dzisiejsza data:

Ulica Zielona

nazywana niegdyś Szpitalną (od szpitala św. Ducha)

           Od XVI wieku wykształciła się nazwa ulicy Kowalskiej – od dużego skupiska osiadłych tu kowali. Przy ulicy znajdował się tzw. Zielony Rynek (targ warzywny). Rynek zakończył działalność, a na jego miejscu w 1790 roku wzniesiono cerkiew prawosławną, potem kościół św. Jozafata. Gdy Rynek przestał egzystować, ulica przyjęła nazwę Zielonej.

           Ulica odgrywała dawniej znaczną rolę komunikacyjną. Jest bowiem fragmentem dawnego szlaku handlowego, prowadzącego z Lublina do Warszawy, który przebiegał ulicami: Radziwiłłowską, Czechowską ku Wieniawie, doliną Czechówki do dzisiejszej Alei Warszawskiej. O jej randze w XVII wieku świadczy także zwrócenie ku niej frontami kilku pałaców magnackich tj. Potockich, Czartoryskich i Lubomirskich. Kamienice tu wybudowane pochodzą z XVII-XIX wieku.

 

                              opracowała Irena Kowalczyk

Grafika losowa