Dzisiejsza data:

Ulica Żwirki i Wigury

Krótka uliczka łącząca Aleje Racławickie z Domem Żołnierza

           Otrzymała tę nazwę w 1933 roku. W głębi ulicy wznosi się okazały budynek – Dom Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Grafika losowa