Dzisiejsza data:

Wytwórnia Słodu Vetterów

ul. Misjonarska 22

           Na południe od staromiejskiego wzgórza, w sąsiedztwie zespołu pomisjonarskiego przy ul. Misjonarskiej, znajdują się pozostałości po słodowni, wchodzącej niegdyś w skład słynnych zakładów piwowarskich założonych w dawnym klasztorze reformatów przy ul. Bernardyńskiej. Obiekt ten został wzniesiony około 1846, ale właściwą produkcję rozpoczęli w 1892 bracia August i Juliusz Vetterowie, synowie założyciela browaru. Przy południowej granicy dużej działki na rzucie wydłużonego prostokąta zbudowano z cegły piętrowy budynek kryty dachem dwuspadowym, podzielony na dwa człony.

           W 1899 nieruchomość rozbudowano, dodając piętro nad składem słodu i dużą, czworoboczną wieżę zwieńczoną wysokim cylindrycznym kominem, przeznaczoną na suszarnię, wybudowaną przy północnej ścianie zachodniego członu. Dekorację architektoniczną stanowiły lizeny oraz gzymsy międzypiętrowe i koronujące. W połowie wysokości wieży umieszczono gzyms kostkowy, a jej zwieńczenie stanowiła profilowana attyka z datą rozbudowy 1899. Od wschodu wybudowano mniejszy dwukondygnacyjny podłużny budynek kryty dachem dwuspadowym, przylegający jedną ścianą do głównej budowli. Centralny plac zajmowały niewielkie parterowe przybudówki. Widok całej słodowni z czasów jej świetności zachował się na pocztówce z 1906 przedstawiającej majątek rodziny Vetterów.

           Wytwórnia funkcjonowała z powodzeniem do czasu kryzysu gospodarczego w XX wieku. Około 1918 słodownię zlikwidowano, a budynki przejął na krótko Mieczysław Górski, urządzając tam fabrykę tytoniu. Przez kolejne lata obiekty te wynajmowano prywatnym przedsiębiorcom, nigdy już jednak nie uruchomiono tam żadnego znaczącego zakładu produkcyjnego. Obecnie nieruchomość jest w bardzo złym stanie technicznym, a o tym, że dawniej był to ważny budynek fabryczny świadczy tylko jego wielkość. W ostatnich latach pojawił się pomysł zaadaptowania słodowni na centrum zabytków lubelskiej techniki.

Bibliografia:

Michalska G., Fabryka słodu Vetterów (nst. fabryka papierosów M. Górskiego) - ul. Misjonarska 22 [w:] Katalog architektury przemysłowej w Lublinie, t.I, cz. I, oprac. Zespół Dokumentacji Historycznej Mansarda na zlecenie PSOZ Lublin, 1995

Grafika losowa