Dzisiejsza data:

FABRYKA MASZYN ROLNICZNYCH WACŁAWA MORITZA

ul. Fabryczna 2

           Na przestrzeni XIX wieku w Lublinie powstało kilka przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn i narzędzi rolniczych. Ponieważ Lubelszczyzna była obszarem typowo rolniczym, a fabryki w dużej mierze należały do gałęzi przemysłu spożywczego, pojawił się również popyt na urządzenia i maszyny wykorzystywane w uprawie rolniczej. W drugiej połowie XIX wieku w Lublinie prym w tej dziedzinie produkcji wiodły dwa zakłady: fabryka Mieczysława Wolskiego oraz Wacława Moritza, założona na bazie wcześniejszej wytwórni.

Grafika losowa