Dzisiejsza data:

Stan obecny

           Budynki fabryczne zatraciły swój pierwotny wygląd w wyniku modernizacji i rozbudowy. Z zabudowy zachował się trójkondygnacyjny główny budynek fabryczny w głębi działki, założony na planie podkowy, bez żadnych cech stylowych i jednopiętrowa narożna kamienica przy wjeździe do fabryki. Na największą uwagę zasługuje jednak pałacyk od frontu, pełniący funkcje mieszkalne i administracyjne. Dwukondygnacyjny obiekt założony został na planie litery L z węższym skrzydłem od północy i nakryty spłaszczonym dachem. Dziesięcioosiowa, symetryczna fasada została zrytmizowana przez dodanie narożnych pseudoryzalitów o boniowanych narożach, w których umieszczono po trzy osie okien. Najbardziej dekoracyjnym elementem są oprawy prostokątnych okien na parterze ryzalitów, przypominające portal wejściowy. Otwory posadowione na tralkowych podokiennikach ujęte zostały w pilastry i kolumienki z głowicami w formie kobiecych główek, zwieńczone belkowaniem i trójkątnym szczytem. Nad środkowym oknem widoczna jest profilowana archiwolta z płyciną wypełnioną płaskorzeźbą przedstawiającą stylizowaną kobiecą głowę. Na dwóch pozostałych płycinach umieszczono stylizowane girlandy roślinne. Okna w ryzalitach na piętrze mają o wiele skromniejszą dekorację w postaci prostych belek ze zwornikami oraz drobnym motywem roślinnym. Środkowa część fasady posiada cztery osie okien o wykroju prostokątnym ujętych w profilowane opaski. Pod oknami piętra widoczny jest gzyms będący jednocześnie parapetem. Na uwagę zasługuje portal wejściowy, zlokalizowany niesymetrycznie, bo na dwóch osiach po prawej stronie fasady. W pierwszej chwili rzuca się w oko zupełnie niepasująca, współczesna stolarka okienna z PCV w brązowym kolorze ze skrzydłami drzwiowymi typu sklepowego oraz plastikową markizą, zamontowane w oryginalnym portalu, złożonym ze smukłych profilowanych pilastrów z kanelowanymi głowicami i belkowania. W płycinach nad wejściem widoczne są, analogiczne jak na ryzalicie, girlandy. Do wejścia prowadzą reprezentacyjne schody z murowaną balustradą. Zwieńczenie całej fasady stanowi wydatne belkowanie na konsolkach oraz attyka, na której umieszczono cztery dekoracyjne wazony nawiązujące do stylu empire.

           Chociaż sam budynek pałacyku nie został na przestrzeni lat przekształcony a szata architektoniczna zachowana, wnętrza nie posiadają oryginalnych dekoracji. Na skutek adaptacji i zmian funkcji przebudowano układ pomieszczeń i zmodernizowano wystrój.

Grafika losowa