Dzisiejsza data:

Powstanie zakładu

           Pierwsze urządzenie o takiej konstrukcji uruchomiono w Lublinie w 1861 na przedmieściu Piaski, w pobliżu rzeki Czerniejówki, na gruntach dawnej kopalni kamienia budulcowego, tzw. wapienników. W 1857 teren ten zakupili wspólnicy Michał Kośmiński, Antoni Hempel i Seweryn Balicki, planując założenie przemysłowej osady skupionej wokół młyna. Rok później powstał projekt autorstwa inż. Feliksa Bieczyńskiego, obejmujący budowę obiektów produkcyjnych, domów dla pracowników oraz dużego parku miejskiego. Ostatecznie udało się zrealizować tylko jego część, wznosząc w 1861 młyn i magazyn, a dwa lata później pierwszą w Lublinie piekarnię parową, która wkrótce zbankrutowała i została zamieniona na gorzelnię. Całość otoczono murowanym ogrodzeniem.

Grafika losowa