Dzisiejsza data:

Opis budynku

           Młyn założony na planie wydłużonego prostokąta wzniesiono z cegły. W czterokondygnacyjnym budynku nakrytym dwuspadowym dachem umieszczono konstrukcję złożoną z sześciu kwarcowych kamieni młyńskich poruszanych maszyną parową o mocy 40 KM. We wnętrzu młyna wydzielono żelbetową klatkę schodową, zastosowano drewniane stropy oraz wykonano betonową posadzkę. Artykulację elewacji stanowiły osie prostokątnych okien zamkniętych odcinkowo oraz pas szerokiego gzymsu nad pierwszą kondygnacją. Całość zwieńczono gzymsem koronującym. Kilka lat później prostopadle do wschodniej elewacji dobudowano dwa jednopiętrowe skrzydła przekryte dwuspadowymi dachami. W tej samej technice wybudowano dwukondygnacyjny murowany magazyn zbożowy, przekryty dwuspadowym dachem o drewnianej konstrukcji oraz dwukondygnacyjną piekarnię z dużym kominem na kalenicy.

Grafika losowa