Dzisiejsza data:

Gorzelnia

           Michał Kośmiński nie miał niestety szczęścia w interesach, niebawem zbankrutował i zmarł, a młyn parowy i gorzelnię wykupił pod koniec XIX wieku Jojne Hersz Zylber. W 1901 wybudował w południowej części działki nową gorzelnię o nazwie Rektyfikacja spirytusu Kośminek, likwidując młyn i zamieniając istniejące obiekty na magazyny. Na planie prostokąta wzniesiono murowany trzykondygnacyjny budynek z trójspadowym spłaszczonym dachem. W elewacjach brak jest symetryczności: na dziewięcioosiowej południowej i północnej elewacji widoczny jest ryzalit ujęty lizenami i zakończony attyką, przesunięty ku zachodowi (na południowej elewacji dwuosiowy, na północnej – trójosiowy). Widoczne są także różnice w wysokości okien po obu stronach ryzalitu. Różnią się elewacje szczytowe: zachodnia posiada dodatkową kondygnację na poddaszu w formie trapezowej ściany szczytowej z naczółkowym dachem, wschodnia zaś jest prosta, trzykondygnacyjna, z głównym wejściem do klatki schodowej.

Grafika losowa