Dzisiejsza data:

Stan obecny

            W 1923 w skutek zaciągniętych długów Zylbera osiem murowanych magazynów i dwa budynki mieszkalne zostały przejęte przez Bank Handlowy w Łodzi, a dziesięć lat później przez Polski Monopol Tytoniowy. Po II wojnie światowej cały zespół dawnego młyna upaństwowiono i oddano w użytkowanie spółdzielni Samopomoc Chłopska, a w 1993 stał się jej własnością. W przeciągu tych lat obiekty te kilkukrotnie przebudowywano, a część z nich rozebrano. Najstarsze budynki młyna, magazynu i piekarni parowej zachowały się tylko szczątkowo. Na zaniedbanym i zarośniętym terenie widoczne są jeszcze ściany młyna oraz fragmenty murów magazynu i piekarni. Gorzelnia zbudowana przez Zylbera przekształcona została na mieszkania. Po dawnym zespole XIX–wiecznego, najnowocześniejszego wówczas w Lublinie młyna parowego pozostały tylko szczątki murów oraz nazwa dzielnicy – Kośminek.

Grafika losowa