Dzisiejsza data:

II woja światowa 1939-1944/45

1939 IX 2 – pierwszy atak bombowy niemieckiej Luftwaffe na Lublin

1939 IX 3 – prezydent Ignacy Mościcki podpisał dekret mianujący Lublin tymczasową stolicą Polski

1939 IX 5 - rozkaz utworzenia armii „Lublin 9”

1939 IX 9 - zbombardowanie miasta przez hitlerowców; podczas nalotu zginął między innymi Józef Czechowicz, wybitny polski poeta pochodzący z Lublina

1939 IX 14

sztab i kwatera główna armii „Lublin” opuściły miasto

samorzutnie powstał Cywilny Komitet Obrony, komendantem miasta został rotmistrz rezerwy Stanisław Lis-Błoński

1939 IX 17 - wojska niemieckie zajęły miasto

1939 IX 18 – wojska niemieckie zajęły Lublin

1939 XI 24 – wartownik Józef Gębka i mularz Józef Osmaniec, mieszkańcy Lublina, zostali przez władze okupacyjne skazani na śmierć za nielegalne posiadanie broni, wyrok został wykonany

1939 XII 23 – na starym kirkucie Niemcy rozstrzelali 10 przedstawicieli inteligencji

1939 XII 25 – Niemcy rozstrzelali 10 osób na Lemszczyźnie

1940 I 6 – Niemcy rozstrzelali 60 osób na Gliniankach

1940 II 21 – gubernatorem Dystryktu Lublin został Ernst Zorner

1941 VII - rozpoczęcie budowy niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku; utworzenie getta żydowskiego

1943 IV 10 – Ernst Zorner został odwołany ze stanowiska gubernatora Dystryktu Lublin

1943 IV 17 - likwidacja getta żydowskiego; większość żydowskich mieszkańców miasta została zamordowana w obozach w Bełżcu, Sobiborze i na Majdanku

1943 XI 3 – na Majdanku zostało wymordowanych około 20 000 więźniów

1944 VII 22 - wycofujące się z Lublina wojska niemieckie rozstrzelały około 200 więźniów przebywających w więzieniu na Zamku

1944 VII 24 - miasto zostało opanowane przez wojska radzieckie i oddziały polskie; przez 164 dni Lublin pełnił funkcję tymczasowej stolicy kraju, rozpoczął się okres terroru i prześladowań patriotycznie nastawionych Polaków przez komunistyczne władze polskie i sowieckie; początek formowania Polskiej Republiki Ludowej

1944 VIII 3 – ukazał się pierwszy numer lokalnego pisma „Gazety Lubelskiej”

1944 X 23 - utworzenie Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

1944 XI - utworzenie Państwowego Muzeum na Majdanku

1944 – powstał antykwariat „Lamus”

Grafika losowa