Dzisiejsza data:

Dzieje najnowsze

2001 - odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Litewskim wykonanego według przedwojennego projektu Jana Raszki, pomnik został posadowiony na folii, więc teoretycznie tylko tymczasowo

2001–2002 – dokonano rewitalizacji Placu po Farze, wydobyto 10 m3 ludzkich kości, które złożono obok kamienicy Grodzka 11 (Młodzieżowy Dom Kultury) zaznaczając to miejsce tabliczką z napisem: W tym miejscu złożono szczątki ludzkie pochodzące z dawnego cmentarza przy kościele farnym pw. św. Michała wydobyte podczas rewitalizacji Placu przy Farze przeprowadzonej w latach 2001–2002

2002 IX 3 – pomnik Piłsudskiego stanął zgodnie z przepisami

2004 V 1 – Lublin w Unii Europejskiej

2014 IV 27 – Katolicki Uniwersytet Lubelski szczyci się imieniem świętego Jana Pawła II

Grafika losowa