Dzisiejsza data:

Jan Długosz

(1415 Brzeźnica – 1480 Kraków)

kanonik krakowski, arcybiskup - elekt lwowski, dyplomata i historyk

 

rodzina 

syn Jana, bohatera spod Grunwaldu, i Beaty z Borowna

biogram

           Jako wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka przebywał w Lublinie na zamku królewskim w latach 1473–1476 z pewnymi przerwami. Tu prawdopodobnie ukończył dwa swoje dzieła: życiorys biskupów poznańskich i arcybiskupów gnieźnieńskich (zostały zaopatrzone dedykacjami datowanymi z znaku lubelskiego) oraz księgę uposażeń diecezji krakowskiej, a zwłaszcza archidiakonatu lubelskiego i zawichojskiego.

 W księdze uposażeń zebrał obszerne dane dotyczące erekcji i uposażenia lubelskiego kościoła parafialnego św. Michała oraz klasztorów Brygidek, Dominikanów i Bernardynów.

Nie uznał opowieści Wincentego Kadłubka o powstaniu Lublina i nie wprowadził jej do swojej historii.

więcej o Długoszu

Grafika losowa