Dzisiejsza data:

Sebastian Fabian Klonowic

Klonowicz, łac. Sebastianus Acernus

(około 1545 Sulmierzyce, Wielkopolska – 29 sierpnia 1602 Lublin)

poeta, mieszczanin

rodzina

syn Jana Klona, dzierżawcy folwarku i młyna nad Orlą, i Anny z Pietrzałków

gdy miał kilka lat zmarł jego ojciec, a matka wyszła po raz drugi za mąż

1580 poślubił Agnieszką Wiślicką, córkę ławnika i kupca lubelskiego

mieli córkę Zuzannę, którą wydał za bogatego złotnika Szymona Lwowczyka

biogram

           Młodzieńcze lata spędził w węgierskim Pezinku (dziś: Pezinok na Słowacji), w „Czeskim Kromołowie” (dziś: Krumlov Ćesky) oraz na Rusi Czerwonej i we Lwowie, co po latach zaowocowało łacińskim poematem „Roxolania”. Studiował w kolegium jezuickim w Kaliszu, nie potwierdziły się informacje o studiach w Akademii Krakowskiej. Posługiwał się swobodnie w mowie i piśmie łaciną i greką, znał też język niemiecki i był obeznany w przepisach prawa. Osiedlił się w Lublinie, rozpoczął karierę urzędniczą w kancelarii miejskiej. Został ławnikiem, objął urząd wójta Lublina, następnie burmistrza, został mianowany dożywotnim rajcą.

          Jako rajca został pochowany w kościele farnym św. Michała Archanioła. Jego kuzyn Sebastian Kajek ufundował pamiątkową tablicę z czerwonego marmuru. Na niej kazał wyryć ostatnie cztery łacińskie wersy z „Philitronu”, które w tłumaczeniu Józefa Detmerskiego brzmią:

Gdy ciałem żyję, duszą rozmyślam o grobie,

Gdy ciałem umrę, wieczność zabezpieczę sobie.

A chociaż zgasnę, Jezus mnie oświeci,

Śmierć będzie zyskiem, gdy życie uleci.

           Tablica ta po zburzeniu lubelskiej fary została przeniesiona do lubelskiej katedry. Epitafium w oprawie z białego marmuru z wierszem Kajetana Koźmiana:

Zniszczył czas pomnik Leszka ku czci Archanioła

Ten kamień oszczędziły zwaliska kościoła …

           Zachowane szczątki poety pochowano zapewne wraz z innymi na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

wybrane dzieła:

1582Philitron - poemat łaciński

1584Roxolania - poemat o życiu chłopów na Rusi

1585Żale nagrobne na ślachetnie urodzonego pana Jana Kochanowskiego – cykl wierszy

1595Flis, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi – opis handlu wiślanego

1600 Worek Judaszów to jest złe nabycie majętności - rymowany traktat prawniczy

kalendarium

1570 – przybył do Lublina

1574–1582 – pisarz miejski w Lublinie

1583 – został ławnikiem

1585 – od Józefa Wereszczyńskiego, biskupa kijowskiego i opata benedyktynów w Sieciechowie, otrzymał wójtostwo w Psarach i w tych dobrach założył wioskę Wólkę Józefowską

1589 – Jan Zamoyski zaproponował mu posadę nauczyciela i kierownika szkoły w Zamościu

1592 – objął urząd wójta w Lublinie

1594 – został burmistrzem

1595 – został mianowany dożywotnim rajcą

1594 – popłynął Wisłą do Gdańska

źródła:

Halina Wiśniewska: Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica, Lublin 2006

czytaj więcej culture ...

Grafika losowa