Dzisiejsza data:

Kazimierz Jagiellończyk

(1427 Kraków – 1492 Grodno)

król polski

1449 XII 12 - w Piotrkowie mandatem swoim nakazał rajcom Sandomierza, Lelowa, Wiślicy i Lublina, aby nie wzbraniali kupcom krakowskim podczas rocznych jarmarków sprzedawać sukna, barchanu i płótna na łokcie

1474 VI 15 – na sejmie piotrkowskim awansował Lublin na stolicę województwa

  więcej o Kazimierzu Jagiellończyku

Grafika losowa