Dzisiejsza data:

Walenty Sierpiński

Walenty z Lublina

(? – 1569 Lublin)

lekarz, wybitny lublinianin XVI wieku

           Po studiach w Akademii Krakowskiej udał się do Padwy, gdzie po długoletnich studiach teoretycznych otrzymał stopień doktora filozofii i medycyny. Doskonalił swą wiedzę praktykując w Wenecji, Padwie, Florencji i Rzymie. Oprócz praktyki lekarskiej zajmował się również badaniami naukowymi.

           W latach 1554–1556 wydał w Wenecji skrypty wykładów wybitnego profesora medycyny w Padwie Jana Chrzciciela de Monte (Montanusa).

           Jego oryginalna praca nosiła tytuł O różnych chorobach i leczeniu ich.

kalendarium 

1547 – udał się do Padwy

1552 III 22 – otrzymał stopień doktora medycyny

1556 – powrócił do kraju i osiadł w Lublinie

1592 – została wydana jego praca O różnych chorobach i leczeniu ich z przedmową Jana Zamoyskiego

Grafika losowa