Dzisiejsza data:

Zygmunt Sułowski 

(1920 Lublin – luty 1996 Lublin)

historyk, profesor w KUL

           Po uzyskaniu tytułu doktora filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim, podjął pacę w Uniwersytecie Poznańskim w Katedrze Historii Słowiańszczyzny Zachodniej.

          Przeniósł się do Lublina na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie powołany został na stanowisko profesora. Zajął się także dziejami regionu z pozycji mediewisty, pisząc o początkach miasta Lublina i najstarszej historii Lubelszczyzny.

           Wyraził przypuszczenie o łączeniu nazwy Lublina z imieniem Lubel (patrz - pradzieje Lublina).

Grafika losowa