Dzisiejsza data:

Wincenty Kadłubek

(około 1160 Karwów lub Kargów – 1223 Jędrzejów)

kronikarz, biskup krakowski, błogosławiony

           W jego kronice spotykamy pierwszą w piśmiennictwie polskim wzmiankę o Lublinie .

           Dla uświetnienia dynastii Piastów wymyślił koligację Leszka III z Juliuszem Cezarem (patrz – Pradzieje Lublina). Jan Długosz opowieści Kadłubka nie uznał za wiarygodną i nie wprowadził jej do swojej historii.

więcej o Wincentym Kadłubku

Grafika losowa