Dzisiejsza data:

Stefan Warchoł

profesor w UMCS

            Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Poznańskiego i UMCS, zawodowo związany z UMCS. Jego dorobek naukowy obejmuje 11 książek autorskich, 13 książek redagowanych, 39 rozpraw i studiów, 80 artykułów naukowych, a także ponad 50 recenzji, tez, streszczeń.

           Przyjął, że nazwa Lublin może pochodzić od imienia męskiego Lubla, w jego skróconej, zdrobniałej postaci (patrz - pradzieje Lublina).

 wybrane publikacje:

Nazwy miast Lubelszczyzny

Słownik etymologiczno motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej

Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich

Grafika losowa