Dzisiejsza data:

Ludwik Zalewski

(30 kwietnia 1878 Nakły koło Ostrołęki – 7 lipca 1952 Lublin)

ksiądz, historyk literatury i kultury polskiej

syn Teodora, rolnika, i Marcjanny z Nakielskich

           Czynny w życiu naukowym i literackim Lublina. Autor wielu publikacji historycznych, właściciel dużego i cennego księgozbioru oraz zbioru ekslibrisów. Współzałożyciel i dożywotni prezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki.

Pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej. Jego imieniem nazwana została ulica w dzielnicy Wrotków.

Wybrane publikacje:

1910Sztuka rymotwórcza Franciszka Salezego Dmochowskiego (praca doktorska)

1939Antologia współczesnych poetów lubelskich

1946 Tajemnica Szymona Budnego

1949 Z epoki renesansu i baroku na Lubelszczyźnie

Kalendarium

1898 – wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie

1902 – otrzymał święcenia kapłańskie

1904 IV 19–1908 VI 12 – studiował w Katolickim Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim

1909 – pełnił obowiązki wikarego w Ostrowie koło Włodawy

1909 XI – został powołany na profesora Seminarium Duchownego w Lublinie

1909–1919 – pełnił funkcję kierownika biblioteki w tym Seminarium

1910 VI 20 – otrzymał tytuł doktora filozofii

1922 – wszedł w skład zespołu ludzi powołanych do rewindykacji akt i księgozbiorów polskich z Rosji Radzieckiej

1923 – zajął się opracowaniem dziejów bibliotek klasztornych Lubelszczyzny, odwiedził ich około 40

1926 – jeden z inicjatorów powstania i współzałożycieli Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki

1926 X 25 – otrzymał nominację na kanonika kapituły kolegiaty zamojskiej

1927 – odbył podróż do Szwajcarii i Francji

1927 – należał do współorganizatorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w którym przewodniczył Komisji Historycznej

1929 – zaczął nauczać w Prywatnym Gimnazjum Wyższym SS. Kanoniczek

1930 – współorganizował wystawę ekslibrysów słowiańskich

1932 III 11 – otrzymał nominację na dyrektora tego Gimnazjum

1932 – współorganizował święto książki

1935 XI 5 – odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim

1937 – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

1939 – opracował Katalog – przewodnik po wystawie druków lubelskich otwartej 4 czerwca 1939

1939 IX 9 – aresztowany i osadzony na Zamku, zwolniony po kilku dniach z powodu podeszłego wieku

1945–1948 – pracował w Towarzystwie Opieki nad Majdankiem

1947 – został prałatem scholastykiem kapituły kolegiaty zamojskiej

1956 – pośmiertnie odznaczony Orderem Białego Kruka

źródła:

Grażyna Jakimińska, Ludwik Zalewski, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, tom I, Lublin 1993

Grafika losowa