Dzisiejsza data:

Adam z Lublina 

XV wiek

malarz 

 

 Wybitny malarz z Lublina, który osiadł w Krakowie, i dlatego znany jest także jako Adam z Krakowa.

Pod koniec XV wieku był w Krakowie seniorem malarzy cechowych.

Główną jego pracą jest tryptyk kaplicy św. Anny w kościele klasztornym w Olkuszu, przedstawiający sceny z życia N. P. Marii.

Grafika losowa