Dzisiejsza data:

Rodowody dzielnic i przedmieść Lublina

           Dzisiejsze dzielnice i przedmieścia Lublina powstały z dawnych folwarków, wsi i osad.
           Miasto Lublin zajmowało początkowo, na wydzielonym w 1317 r. terenie lokacyjnym, przestrzeń o powierzchni 100 łanów. W następnych stuleciach powstawały wokół murów przedmieścia, folwarki i jurydyki, większość z nich przechodziła w ręce prywatne i stawała się niezależna od władz miejskich. Tereny te zostały włączone do obszaru miejskiego w końcu XVIII wieku i stan taki pozostał bez zmian aż do I wojny światowej. Kolejne poszerzenie granic miasta następuje w latach 1916–1989.

           Lublin podzielony administracyjnie na dzielnice, jest zlepkiem różnych co do wielkości i charakteru osiedli, których nazwy są znane tylko przez mieszkańców. Niektóre dawne historyczne nazwy już wyszły z powszechnego użycia i zostały zapomniane (np. Piaski, Rury Brygidkowskie) inne zachowały się tylko jako nazwy ulic (np. Białkowska Góra, Probostwo, Słomiany Rynek, Wiktoryn, Żmigród).

           Jurydyka – tereny w miastach królewskich, będące własnością prywatną, wyłączone spod władzy i sądownictwa miejskiego. W Polsce szczególnie liczne w XVII i XVIII w. Wokół Lublina w tym okresie powstały 23 jurydyki. Jurydyki zostały zniesione w 1866 r. i utworzono wówczas jeden organizm miejski.

                                                                      Opracowała Irena Kowalczyk

Grafika losowa