Dzisiejsza data:

Pałac Bentkowskich w Lublinie

ul. Stefana Wyszyńskiego 4

           Po wschodniej stronie dawnego traktu zamojskiego, w sąsiedztwie zabudowań Seminarium Duchownego, zwrócony szczytowo do ulicy usytuowany jest pałac Bentkowskich. Został on zbudowany na Wzgórzu Żmigród w 2. połowie XVIII wieku, prawdopodobnie na miejscu istniejącego w tym miejscu pałacu Sapiehów.

           Do rodziny Bentkowskich należał do początku XIX wieku. W 1817 roku odkupiony został przez Towarzystwo Dobroczynności, które ulokowało w nim przytułek dla starców i kalek. Następnie, w 1908 roku zakupiony przez przemysłowca lubelskiego Hipolita Luchta, przeznaczony został na łaźnię miejską Syrena, która funkcjonowała tu do 1923 roku. Kolejną przebudowę budynku przeprowadził w 1925 roku nowy właściciel architekt Franciszek Papiewski, który umieścił w nim własną pracownię architektoniczną. Świadczy o tym umieszczony na ścianie od strony północnej „cyrkiel i trójkąt kreślarski”.

           Budynek został wzniesiony na nieco obniżonym terenie, na planie prostokąta, murowany, jednopiętrowy z zewnętrzną dekoracją w postaci ganku wspartego na drewnianych kolumnach z tympanonem pośrodku. Od strony ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, budynek zdobi płaskorzeźba, umieszczona w półkolistej niszy, przedstawiająca syrenę unosząca się na falach.

Grafika losowa