Dzisiejsza data:

Bibliografia:

Denys M., Lublin między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, Łódź 2010

Denys M., Ze szlachetnego szczepu wyrosłe (Browary Lubelskie S. A.) z cyklu Z dziejów lubelskiego przemysłu, „Na przykład” 1995, nr 29

Wereżyński G., Kościół i klasztor poreformacki, „Gazeta Lubelska” 1886, nr 231

Zieliński W. K., Monografia Lublina, t. I, Lublin 1878

Grafika losowa