Dzisiejsza data:

Kalendarium

1844 – rozpoczął naukę malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych (SSP) w Warszawie

1850 – ukończył SSP

1850–1853 – współpracował z „Delegacją …” Kazimierza Stronczyńskiego

1851 – otrzymał patent

1853 – w lecie osiadł w Lublinie

1855 IV – opuścił Lublin i zamieszkał w Warszawie

1858 – był zaangażowany w urządzanie Wystawy Krajowej Sztuk Pięknych

1862 IX – został nauczycielem rysunków i kaligrafii w Szkole Państwowej Specjalnej

Grafika losowa