Dzisiejsza data:

POMNIK POCZĄTKÓW OGRODU SASKIEGO

           W Ogrodzie Saskim, w pobliżu muszli koncertowej, wystawiony został kamienny pomnik upamiętniający założenie parku.

           Na niewielkim dwustopniowym cokole ustawiono leżący prostopadłościan, z inskrypcją wyrytą na jednej ze ścian:

Pomnik Ogród Saski Napis

Pomnik w Ogrodzie Saskim - napis

           Pomnik pojawił się w parku kilka lat po tej dacie, bowiem w 1873 rozpoczęto dopiero prace przy porządkowaniu terenu, samo wytyczanie i utwardzanie alejek, sadzenie drzew i krzewów trwało kilkanaście kolejnych lat. Na monument jednak nie zwracano większej uwagi, w 2. połowie XIX wieku został zrzucony z cokołu i leżał w trawie. W 1887 przeprowadzono jego renowację w wyniku interwencji Gazety Lubelskiej. Przy okazji prac remontowych pojawiła się wątpliwość dotycząca pomysłodawcy i założyciela ogrodu, bowiem jeden z mieszkańców wystosował do gazety list podważający autorstwo inżyniera gubernialnego Feliksa Bieczyńskiego. Twierdził on, że na pomniku pierwotnie znajdowało się nazwisko śp. doktora Szteina, który przekazał na założenie ogrodu 25 000 zł, a które zostało zatarte w wyniku późniejszych remontów.

           W ostatnich latach pomnik został odnowiony w ramach rewitalizacji całego Ogrodu Saskiego i dziś znów świadczy o długiej historii tego miejsca.

Pomnik Ogród Saski

Pomnik w Ogrodzie Saskim

Bibliografia:

Gawarecki H, O dawnym Lublinie, Lublin 1974

Grafika losowa