Dzisiejsza data:

Bibliografia

Album lubelski. Wędrówki po dawnym i współczesnym mieście, red. L. Dulik, W. Golec, Lublin 2009

Dylag B., Kubiszyn M., Fragmenty relacji świadka historii, pana Edwarda Krausse, zarejestrowanej w ramach programu Historia Mówiona w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, 28.02.2000, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=33725, dostęp 18.04.2016

Kseniak M., Młyn zwany papiernią Adolfa i Henryka Braci Krausse, „Na Przykład” 1995, nr 29

Michalska G., Młyn braci Edwarda i Henryka Krausse przy ul. Działkowej 45, [w:] Czerepińska J., Michalska G., Studziński J., Katalog architektury przemysłowej w Lublinie, t. I cz. II, Lublin 1995 (maszynopis opracowany na zlecenie Państwowej Służby Ochrony Zabytków, w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie)

Mikulec B., Wśród pionierów polskiego przemysłu [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A. Witusik, Lublin 1997

Plisiecki P., Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku), Lublin 2015

1 M. Kseniak, Młyn zwany papiernią Adolfa i Henryka Braci Krausse, „Na przykład” 1995, nr 29.

2 J.w.

3 J.w.

4 B. Dylag, M. Kubiszyn, Fragmenty relacji świadka historii, pana Edwarda Krausse, zarejestrowanej w ramach programu Historia Mówiona w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, 28.02.2000, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=33725, dostęp 18.04.2016

5 M. Kseniak, Młyn zwany papiernią Adolfa i Henryka Braci Krausse, „Na Przykład” 1995, nr 29

Grafika losowa